Điểm thưởng dành cho Kulee

 1. 20
  Thưởng vào: 20/10/21

  Addicted

  1,000 messages? Impressive!

 2. 30
  Thưởng vào: 9/3/21

  I LOVE IT!

  Content you have posted has attracted 500 likes.

 3. 10
  Thưởng vào: 21/2/21

  Can't Stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!

 4. 20
  Thưởng vào: 21/2/21

  Can't Get Enough of Your Stuff

  Your content has been liked 250 times.

 5. 15
  Thưởng vào: 14/2/21

  Seriously Likeable!

  Content you have posted has attracted 100 likes.

 6. 5
  Thưởng vào: 8/2/21

  Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!

 7. 10
  Thưởng vào: 6/2/21

  I Like It a Lot

  Your messages have been liked 25 times.

 8. 2
  Thưởng vào: 1/2/21

  Ai đó thích bài viết của bạn

  Ai đó thích nội dung của bạn. Tiếp tục phát huy nhé!

 9. 1
  Thưởng vào: 1/2/21

  Bài viết đầu tiên

  Bài viết đầu tiên của bạn trên taiphimHD.vn